Wet & regelgeving

Vergoedingen & vrijwilligerswerk

Een organisatie is niet verplicht om vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te geven. Veel organisaties vergoeden wel de gemaakte onkosten zoals reiskostenvergoeding. Wanneer je wel een vergoeding vanuit de organisatie ontvangt dan hanteert de belastingdienst als maximum voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding van € 170,- per maand en € 1700,- per jaar. Het is verstandig om goed op de hoogte te zijn van de regels die de belastingdienst hanteert. Check daarom de website van de belastingdienst voor de juiste bedragen en regels.


Een uitkering & vrijwilligerswerk

Mensen met een WW-uitkering mogen onder de nieuwe regels van het UWV geen vrijwilligerswerk doen bij een organisatie die geen ANBI (of SBBI) status heeft. Dat geldt ook voor mensen voor wie een vrijwilligersverklaring bij het UWV moet worden aangevraagd omdat ze geen werkvergunning hebben. Let op: in het tweede geval maakt het niet uit of men een uitkering van het UWV heeft.

Lees meer op de website van het UWV.

Sinds 2021 mogen gemeente mensen met een bijstandsuitkering vragen om een “onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit
 te verrichten. De Participatieweg (2015) verplicht gemeenten zelfs om die tegenprestatie wettelijk te regelen. Krijgt een vrijwilliger een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de uitkering van de vrijwilliger niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95,- per maand is en maximaal € 764,- per jaar.  Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor de vrijwilliger i.v.m. re-integratie, dan gelden andere bedragen. Meer informatie op de website van de Belastingdienst.


Arbowet & vrijwilligerswerk

Net als werknemers in loondienst hebben vrijwilligers recht op een veilige en gezonde werkomgeving. De Arbo-wet is sinds januari 2007 niet meer volledig van toepassing op vrijwilligers. Maar als organisatie heb je een verantwoordelijkheid  en heb je je te houden aan een aantal algemene verplichtingen uit de Arbo-wet die gelden voor organisaties waar vrijwilligers werken.

Als organisatie hoef je voor vrijwilligers geen contract af te sluiten met een Arbodienst; het is ook niet verplicht om voor risico’s tijdens het werk een RI&E en plan van aanpak op te stellen.

In artikel 9.5a van het Arbobesluit (zie: www.overheid.nl) staat aangegeven welke artikelen uit de Arbo-wet en het Arbobesluit van toepassing zijn op organisaties waar vrijwilligers werken.

Leeftijd & vrijwilligerswerk

Als vrijwilligers jonger zijn dan 18 jaar, gelden daarvoor dezelfde regels als voor betaald werk voor jongeren onder de 18. Zij behoren tot de kwetsbare groepen en daarom gelden ook voor hen de Arbo-wet en de Arbeidstijden wet.

Een organisatie kan zelf een maximum leeftijd hebben voor het doen van vrijwilligerswerk. Het kan en mag dus dat een organisatie geen maximumleeftijdgrens kent en per individu beoordeelt of inzet als vrijwilliger (nog) mogelijk en wenselijk is.

Verzekering & vrijwilligerswerk

Wanneer er iets gebeurt, is het voor zowel de organisatie als de vrijwilliger belangrijk dat de schade vergoed kan worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de juiste verzekeringen zijn afgesloten. De gemeente Krimpenerwaard heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de volgende risico’s:
• aansprakelijkheid van de vrijwilligers
• aansprakelijkheid van de organisatie
• bestuurdersaansprakelijkheid
• ongevallen
• persoonlijke eigendommen
• rechtsbijstand
Heeft een vrijwilliger schade? En kan hij deze schade met een andere verzekering terugvragen? Dan gaat die verzekering voor de VNG Vrijwilligersverzekering. Dat heet ‘secundaire dekking’. Het maakt daarbij niet uit wanneer die andere verzekering geregeld is. Dit geldt voor alle verzekeringen, behalve voor de ongevallenverzekering.
Voor de juiste informatie kunt u contact met ons opnemen.

Vrijwilligerswerk en ANBI

Kun je van een ANBI-organisatie een vrijwilligersvergoeding krijgen, maar zie je hiervan af? Dan mag je het bedrag van deze vergoeding aftrekken als gewone gift. Je moet dan wel kunnen aantonen dat jij en de instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kun je vinden op de site van de belastingdienst.

Krijg je geen vrijwilligersvergoeding, maar maak je wel kosten voor je werkzaamheden voor de ANBI-organisatie? Dan kunt je deze kosten misschien wel aftrekken.
Meer informatie hierover vind je op de site van de belastingdienst.


De ANBI-gegevens van WelZijn Krimpenerwaard:

Naam                                  : Stichting WelZijn Krimpenerwaard

Fiscaal nummer               : 808368023

Contactgegevens            : Burgemeester Huijbrechtstraat 2, 2861 DA Bergambacht

Overige vragen & vrijwilligerswerk

Wil je meer weten over het bovenstaande of heb je een andere vraag? Neem dan contact via het contactformulier.

Scroll naar boven