Patiënt-ondersteuner WMO/UWV/Juridisch (online)

Site Stichting Begrepen Klachten

Voor de Stichting Begrepen Klachten zoeken wij een patiënt-ondersteuner, die zich proactief (online) wil inzetten om onze patiënten praktisch bij te staan. Veel mensen kampen met langdurige en (deels) onverklaarde klachten zoals pijn, vermoeidheid en inspanningsintolerantie. Soms krijgen patiënten wel een diagnose, maar is het onderliggende mechanisme nog niet voldoende duidelijk, zoals bij fibromyalgie, ME/CVS en Long COVID. De klachten kunnen al ingrijpend zijn, maar het is voor een groot deel van de patiënten ook nog heel lastig om goede zorg en begeleiding te vinden. De stichting Begrepen Klachten heeft tot doel hier iets aan te doen. Wij bieden patiënten ondersteuning op medisch, psychosociaal en praktisch gebied en willen ons inzetten voor een betere inbedding van deze onderbelichte hulpvraag in het Nederlandse zorgstelsel. Inmiddels is er een team van (ervaringsdeskundige) professionals verbonden aan Stichting Begrepen Klachten en hebben wij een wachtlijst met patiënten.

FUNCTIE-OMSCHRIJVING

 •  Je ondersteunt het team en patiënten bij hulpvragen op praktisch gebied. Dit kan gaan om bijvoorbeeld vragen op het gebied van uitkeringen, hulp & hulpmiddelen en financiën
 • Op termijn kan je ook direct patiënten ondersteunen. Je hebt een luisterend oor en voert zelfstandig gesprekken met patiënten. Deze gesprekken vinden voornamelijk online/telefonisch plaats
 • Je werkt in een groeiend team, samen met niet-praktiserend artsen en een psychosociaal therapeut

WAT BRENGT HET JE ?

 •  Inspirerend vrijwilligerswerk, binnen een enthousiast, betrokken en professioneel team
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de zorg voor deze vaak vergeten patiëntengroep
 • Je ontvangt scholing en ontwikkelt jezelf in een fijne en informele organisatie waar kwaliteit van zorg voorop staat

WIE ZOEKEN WIJ?

 •  Je hebt een opleiding als maatschappelijk werker, social work, sociaal juridische dienstverlening of als financieel expert. Of je hebt op een andere manier ervaring met zaken zoals financiën, UWV en WMO
 • Je bent secuur, kan schakelen op diverse niveaus, bent hulpvaardig en zelfstandig.
 • Iemand die open communiceert en goed kan samenwerken
 • Affiniteit met zorg en onze specifieke doelgroep. Ervaringsdeskundigheid als patiënt of naaste heeft voor ons zeker meerwaarde
 • Iemand die om kan gaan met onze soms erg zieke patiëntengroep
 • Beschikbaarheid: minimaal 5 uur in de week. Wil zich voor langere tijd inzetten

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Betreft een vrijwilligersfunctie; reiskosten en andere gemaakte kosten worden vergoed
 • Het aantal uren is flexibel, maar minimaal 5 uur per week, voor langere tijd (bijv. een jaar) te committeren
 • Je bent werkzaam veelal online, via telefoon, microsoft teams of app. In overleg kun je een patiënt ook thuis bezoeken mocht dit passen
 • Opleiding. Gezien de specialistische zorg die wij bieden en de continue nieuwe ontwikkelingen op biomedisch vlak, faciliteren wij casuïstiekbesprekingen, intervisie en supervisie. In de eerste weken zal dit intensiever zijn om een goede start te kunnen maken. Dit zal plaatsvinden op de dinsdagmiddag. Tevens ben je aanwezig bij teammeetings
 • Je bent bereid tot overleggen van een gratis VOG

Voor meer informatie, zie: www.begrepenklachten.nl

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan voor 15 maart je CV met een korte motivatie naar onderstaand e-mailadres.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Kirstie Bijl via onderstaand e-mailadres.

Team Begrepen Klachten

info@begrepenklachten.nl

Scroll naar boven