Goed om te weten

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving.

Voorwaarden vrijwilligerswerk
Het is niet precies te zeggen wat wel en wat geen vrijwilligerswerk is. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

• Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
• Het werk heeft geen winstoogmerk.
• Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.

Vraag bij de organisatie waar u als vrijwilliger werkt of het ook echt vrijwilligerswerk is.

Vrijwilligerswerk en uitkering en belastingaangifte

Heeft u een uitkering? Dan vraagt u aan uw uitkeringsinstantie toestemming voor uw vrijwilligerswerk. Als u vragen heeft over uw belastingaangifte, kan de Belastingdienst u verder helpen.

Regels

Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gelden verschillende regels. Een vrijwilliger met een WW-uitkering heeft bijvoorbeeld een sollicitatieplicht. Ook kunnen er arboregels gelden. En er zijn gedragsregels om seksueel misbruik binnen vrijwilligersorganisaties tegen te gaan.

Gemeenten verantwoordelijk voor vrijwilligerswerk

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid van vrijwilligerswerk. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. De Rijksoverheid heeft een stappenplan voor gemeenten om vrijwilligerswerk goed te kunnen organiseren.

Vrijwilligerswerk en WW-uitkering

Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Als vrijwilliger kunt u ervaren of de werkzaamheden of een bepaalde werkomgeving of sector bij u passen. U mag vrijwilligerswerk doen als u een WW-uitkering heeft. Maar vrijwilligerswerk mag geen belemmering zijn voor het zoeken naar een betaalde baan. Als vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroot, kunt u soms ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen.

Arbo en vrijwilligerswerk

De Arbowet geldt soms bij vrijwilligerswerk. Namelijk als er serieuze risico’s zijn. Bijvoorbeeld als u als vrijwilliger werkt met gevaarlijke stoffen. De Arboregels voor jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, gelden ook voor vrijwilligersorganisaties.

Seksueel misbruik voorkomen

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft gedragsregels en een stappenplan opgesteld. Deze zijn bedoeld om seksueel misbruik van minderjarigen binnen vrijwilligersorganisaties bespreekbaar te maken en te voorkomen.

Voor sommige functies in vrijwilligerswerk is een een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Om dit te beoordelen, kunnen vrijwilligersorganisaties een risicoprofiel (doelgroepanalyse ‘Voor wie een VOG?’) invullen.

De organisatie waarvoor u als vrijwilliger werkt, is niet verplicht u een onkostenvergoeding te geven. Maar het mag wel. Als u een onkostenvergoeding krijgt, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte.

Gevolgen vergoeding vrijwilligerswerk

Welke gevolgen de onkostenvergoeding heeft, is afhankelijk van de hoogte en het soort onkostenvergoeding. Over de vergoedingen die gebaseerd zijn op werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten hoeft u geen premies en belastingen te betalen.

Vergoeding vrijwilligerswerk opgeven bij Belastingdienst

Voor een onbelaste vergoeding moet u als vrijwilliger aan bepaalde voorwaarden voldoen. U doet het vrijwilligerswerk bijvoorbeeld niet voor uw beroep. Ook mag uw vrijwilligersvergoeding niet hoger zijn dan een bepaald bedrag dat de Belastingdienst heeft vastgesteld.

Als u een uitkering heeft, mag u vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden. De instantie waarvan u uw uitkering ontvangt, kan u informeren hierover.

Voorwaarden vrijwilligerswerk

Uw vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg staan. Het vrijwilligerswerk mag ook uw kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag u geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen.

Vrijwilligerswerk en WW-uitkering

Als vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroot, kan uw uitkeringsinstantie u misschien ontheffing van de sollicitatieplicht geven.

Betaald werk en vrijwilligerswerk

Werkt u als vrijwilliger en krijgt u een (passende) betaalde baan aangeboden? Dan moet u stoppen met uw vrijwilligerswerk onder werktijd. In uw vrije tijd kunt u wel vrijwilligerswerk blijven doen.

Stimuleringspremie vrijwilligerswerk

Gemeenten kunnen premies geven aan uitkeringsgerechtigden voor activiteiten waarmee ze uiteindelijk uit de bijstand kunnen komen. Zo’n activiteit kan vrijwilligerswerk zijn. De hoogte en voorwaarden voor deze stimuleringspremies verschillen per gemeente. Uw gemeente kan u vertellen of u in aanmerking komt voor een stimuleringspremie. De premie gaat niet van uw uitkering af.

Onkostenvergoeding

Als u vrijwilligerswerk doet, krijgt u soms een onkostenvergoeding. Vraag aan de instantie waarvan u uw uitkering krijgt, of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

Vragen?

U kunt voor vragen gebruik maken van het contactformulier of bel:

Tel: (0180) – 522045

Scroll naar boven